قالیچه های مساجد مصر به مناسبت عید قربان نوسازی شد ☀️ فرش فیروزه ای


دکتر. عبدالله حسن، سخنگوی وزارت میراث در مصر اعلام کرد: وزارت میراث در سال گذشته ۱۱۷۱ مسجد را به مناسبت عید قربان افتتاح کرد که از این تعداد ۹۷۱ مسجد افتتاح و ۲۰۰ مسجد بازسازی شد.

وی در گفتگوی تلفنی با برنامه صبح الخیر یا مصر گفت: وزارت اوقاف بر اساس طرح توجه به خانه های خدا فرش جدید بیش از ۲۵۰۰ مسجد را تامین می کند و این فرش ها توسط دامنهور تولید می شود. .

وی تاکید کرد: اداره مذهبی وزارت اوقاف به مناسبت عید سعید قربان در حال تامین پتوهای جدید مساجد است و این اقدام با هدف توجه به مساجد و نظافت و نگهداری از آنها انجام می شود و این اقدام انجام خواهد شد. یکشنبه آینده

این مقاله چطور بود؟