قبرستانی با سنگ قبرهای شیشه ای را ببینید
گورستانی در اندونزی وجود دارد که در آن به جای سنگ یا خاک شیشه روی قبر می گذارند. شما می توانید در داخل این مقبره ها ببینید، مردم می توانند جسد را در حال پوسیدن ببینند. این گورستان یکی از وهم انگیزترین قبرستان های جهان به حساب می آید. همه نمی توانند آنجا باشند. منبع: خبرفوری