قیمت هر کیلو مرغ به ۵۰ هزار تومان رسید
مهدی یوسف خانی: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود قیمت مرغ تا پایان ماه کمتر از نرخ مصوب باقی بماند و این احتمال وجود دارد که در شهریور ماه با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز فصل و افزایش مصرف و همچنین کاهش مرغ در تیرماه مرغ به قیمت مصوب می رسد.