لوگوی تفصیلی صندوق جهانی حیات وحش + عکسبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) با حفاظت از مناطق وحشی و دست نخورده سیاره زمین تلاش می کند تا تنوع زیستی سیاره را حفظ کند و گونه های در معرض خطر انقراض را نجات دهد. روی صورت ببر دو دست قابل تشخیص است که کنایه از مراقبت و محافظت است. علاوه بر این، می توانید حیوانات دیگری را نیز در آنجا پیدا کنید.