لیالی: امام خمینی (ره) را باید به فقدانش شناخت تا از تحریف ایشان جلوگیری شود


به گزارش خبرنگار خبرگزاری پدر، مسئله تحریف امام خمینی (ره) و انحراف گفتمان انقلاب اسلامی از شاهراه آن پرسشی است که از زمان حیات امام تا به امروز ادامه دارد.

در این باره با محمدعلی لیالی، استاد مطالعات قدرت و مدرس سمینار گفتگو کرده ایم که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.

شناخت انقلاب در گرو شناخت اندیشه انقلاب اسلامی است

حجت الاسلام لیالی در ابتدا گفت: در چند وقت اخیر یکی از موضوعاتی که رهبری و جامعه بر آن تاکید زیادی داشته اند بحث جهاد است. یکی از موارد مهماکثر جنبه های جهاد تبیین، تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) است، زیرا باید گفتمان و مبانی انقلاب اسلامی را تبیین کنیم و ملاک فهم این مبانی با تبیین و فهم دقیق اندیشه های امام است. نکته دیگر اینکه تفکر امام خمینی مستقل از اثر استواقع شدهاز دوران مدرن در تاریخ معاصر ترک کرد اندیشه‌ای است که در تاریخ اندیشه اسلامی بی‌سابقه و بی‌سابقه است.

وی افزود: بسیاری از علما و بزرگان بودند که با وجود یافته های علمی گسترده و نظرات مهم در زمینه های مختلف، نتوانستند نظام و هندسه فکری را تدوین و ایجاد کنند و نتوانستند آنها را در دنیای واقعی درک و اجرا کنند. اما امام خمینی (ره) از معدود افرادی در تاریخ اسلام است که دارای منظومه فکری منسجمی بوده و توانسته این اندیشه و بینش را پیاده کند و آن را به منصه ظهور برساند. حکومت و انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و… نمونه هایی از این نظام فکری هستند که هر کدام اجزای فکری امام خمینی را تشکیل می دهند.

انقلاب اسلامی ایران تجلی هویت اسلامی و شیعی ایرانیان بود

لیالی گفت: در طول تاریخ به ویژه در قرن بیستم یعنی در دوران امام خمینی(ره) شاهد قیام ها و انقلاب های گسترده در سراسر جهان بوده ایم. از انقلاب کمونیستی روسیه تا انقلاب مائوئیستی در چین، از قیام های ضد صهیونیستی فلسطین تا انقلاب نیکاراگوئه، اما داستان انقلاب اسلامی جدا از همه این انقلاب ها و جنبش ها است زیرا انقلاب اسلامی ایران تجلی ایرانیان بود. و هویت شیعی ایرانی. به عبارت دقیق تر، امام با داشتن شخصیتی همه جانبه و چند بعدی که از فلسفه و عرفان گرفته تا سیاست و فرهنگ در دست ایشان است، توانست ساختار انقلاب اسلامی را مطابق با مقتضیات دینی و تاریخی ایجاد کند. راه عالی اکنون باید اندیشه امام خمینی (ره) که رویه قضایی را منشأ مسئولیت نظام بشری قرار می دهد، به فکر دفاع از مظلوم، دمیدن از امت متحد اسلامی و … می پردازد. خوب و با دقت . امام مفاهیمی را مطرح کردند که سایر ایدئولوژی ها از مارکسیسم تا لیبرالیسم و ​​در دنیای دوقطبی آن زمان با تقابل غرب و نفی شرق را در بر می گرفت.Ust ایجاد یک نظام فکری و سیاسی مستقل.

تحریفی که از زمان امام شروع شد

استاد علم جریان ادامه داد: از این رو این موضع امام و دیدگاه ایشان در مسائل است شوخی و بسیاری به دلایل مختلف از آن بیزاری می جستند و به هر طریقی سعی در تحریف و براندازی اندیشه های امام داشتند و کسانی که به نوعی از انقلاب امام و بینش انقلابی ایشان آسیب دیده بودند از هر فرصتی برای تحریف آن استفاده می کردند. این جریان در زمان حیات امام به طور پنهانی و نامحسوس امام خمینی (ره) را تحریف کرد و خود امام نیز در این رابطه اظهار داشتند که سخنانی به من نسبت داده می شود که در صورت رحلت من افزایش می یابد.

از روشنفکران تا اسلام، لیبرالیسم

وی گفت: این جریان ها به بخش های مختلفی تقسیم می شوند. یکی از آنها جریان های فکری است که تحت تأثیر شدید غرب، چه در عرصه سیاسی و چه در جهان اندیشه، به ترویج اندیشه هایی در این زمینه پرداختند.رچسب اسلنگ و انقلابی بودند، این جریان به چند شاخه تقسیم می شود. جریان بعدی که به نام دفاع از اسلام سعی در مقابله با اندیشه های امام خمینی (ره) داشت، به تعبیر امام خمینی به فسیل شده یا استان هاتی ام.و. این طیف با تعصبات مذهبی و تقابل با نظام جمهوریت به گونه ای در صدد تحریف نه تنها اندیشه های امام خمینی(ره) بلکه در هندسه فکری اسلام بودند. اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی که انجمن حجتیه نمونه بارز آن است و بسیاری موارد دیگر ادعاآنها از تشیع دفاع کرده اند، در این چهل و یک سال هیچ گاه در جبهه ضد استعماری انقلاب نبوده اند و موضع ضد استعاره ای و ضد سلطه گری خود را نه در عمل و نه در گفتار ابراز نکرده اند. این طیف حتی معتقدند مشکل تقابل با آمریکاست و اگر این درگیری نبود وضعیت ما بهتر بود.از. کسانی که نوعی اسلام لیبرال و مدارا را فریاد می زنند با سرپوش گذاشتن بر انقلاب سعی در تحریف گفتمان نهضت امام خمینی(ره) دارند.

راه حل چیست؟

لیالی گفت: حال سؤال این است که در پرتو این تهاجم گسترده که به دنبال انحراف انقلاب و تحریف امام خمینی(ره) است، تکلیف چیست؟ اعلیحضرت آقا در یکی از سخنرانی های خود به مناسبت سالگرد ارتحال امامشیوهایشان کار این موضوع را با بازخوانی آثار امام خمینی (ره) دانستند و تصریح کردند که اصول و مولفه های اصلی اندیشه امام را از خود امام بگیریم. یعنی امام را باید از زبان امام بشناسیم و همچنین تعابیر رهبری به عنوان مکمل سخنان و اندیشه های امام، ما را به خوبی با هندسه فکری امام خمینی (ره) آشنا می کند تا در دام تحریف بیفتیم. نوفاتیم.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید