ماجرای شعله ور شدن خالص پتروشیمی صدف چه بود؟!
هفته گذشته اعلام شد که پتروشیمی صدف خلیج فارس یکی از زیرمجموعه های گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس «پترول» طراحی و ساخت مشعل محصور پاک را برای اولین بار در کشور آغاز کرده است. پتروشیمی.صنعت