مالیات واگذاری خودروهای صفر به خودروسازان واریز شد – خبرگزاری مهر ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گفته داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی به حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات بر صفر کیلومتر شدند. خودروهای تولید داخل و همچنین خودروهای مونتاژ داخلی.

در این نامه آمده است: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات اولین نقل و انتقال خودرو اعم از اینکه در کارخانه های داخلی تولید شده باشد یا توسط واردکنندگان مونتاژ شده باشد، بر عهده شرکت های خودروسازی است.

بر اساس اعلام معاون اقتصادی وزیر دارایی، خودروسازان داخلی یا واردکنندگان قطعات خودروهای خارجی مونتاژ شده باید مالیات مذکور را بدون درج مالیات مذکور در فاکتور فروش به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مالیات نقل و انتقال خودرو صفر به خودروسازان واریز شد