ماندن زائران پشت مرز خسروی را ببینید/ وسیله نقلیه ای برای جابجایی زائران وجود ندارد
حضور گسترده زائران اربعین در مرزی خسروی و بسته شدن مرز در عراق باعث ازدحام زائران شده است. زائرانی که مرز خسروی را برای تردد نزدیک به ۲ ساعت انتخاب کرده اند، با وجود درج مهر خروج از ایران در گذرنامه، به دلیل نبود خودرو در این مرز، اجازه ورود به خاک عراق را ندارند.