ما به دنبال ارتباط با سایر شهرهای جهان هستیم – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در حاشیه بازدید از نمایشگاه خواهرشهرستان ها و امکانات مدیریت شهری تهران افزود: حضور دستگاه های مختلف مجموعه مدیریت شهری از جمله سازمان ها، مناطق، شرکت های زیرمجموعه مدیریت شهری تهران. . مدیریت شهری و ارائه کلیه دستاوردها، تولیدات و تجهیزات مدیریت شهری به عموم مردم. و کارشناسان حوزه شهری می توانند فرصت مناسبی برای ارائه فعالیت های مدیریت شهری تهران و همچنین جلب همکاری بیشتر شهرداری تهران باشند.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حضور گسترده بسیاری از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در این نمایشگاه، گفت: مدیریت شهری تهران در چند سال اخیر تعامل خوبی با سایر شهرهای جهان داشته است و توسط برگزاری نمایشگاه خواهرخوانده ها که شهرداری تهران شاهد آن بوده است. این یک واقعیت است که بسیاری از شهرهای جهان که با تهران خواهرخواندگی دارند در افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشتند و بسیاری از کشورهای دنیا نیز در این نمایشگاه غرفه داشتند، کشورهایی مانند. همانطور که در این نمایشگاه تاجیکستان، عراق، کوبا، قرقیزستان و … حضور داشتند که این موضوع می تواند نقطه مثبتی در تعامل تهران و سایر شهرهای جهان در حوزه حکمرانی شهری باشد.

وی با اشاره به نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با نمایندگان برخی از کشورهای جهان و خواهرخواندگان در پایتخت، گفت: نشست مشترکی با برخی از نمایندگان شهرها و کشورهای عضو شورای اسلامی شهر تهران داشتیم. جهان در این نمایشگاه؛ شایان ذکر است نمایندگان کشورهای مختلف جهان بر تبادل نظر سازنده، دانش، ظرفیت‌های مشترک بین شهرداری تهران و شهرداری‌های کشور مبدأ تاکید کردند. از سوی دیگر در این نشست ها نگاه مثبت به جمهوری اسلامی ایران و تبادل تجربه و کمک های مدیریتی مشترک در حوزه مدیریت شهری وجود داشت و همچنین بر تبادل فرهنگی و همکاری های دوجانبه در مدیریت شهری تهران تاکید کردیم. .

نادعلی با اشاره به اهمیت دیپلماسی شهری برای مبادلات مختلف گفت: دیپلماسی شهری یکی از موضوعات مهم بین کشورهاست و ما در راس مدیریت شهر تهران به دنبال برقراری ارتباط با شهرهای دیگر دنیا هستیم. لازم به ذکر است که برخی از کشورها و شهرهای جهان دارای نقاط مشترک فرهنگی با کشور ما هستند که پس از این پرسش، مبادلات اقتصادی و سیاسی شکل و قوت می گیرد. مدیریت شهری تهران نیز روابط گسترده ای در حوزه دیپلماسی شهری دارد. اگر امروز می بینیم که شهردار هاوانای کوبا برای حضور در این نمایشگاه ساعت ها مسافت های طولانی را طی می کند، نشان از روابط خوب دیپلماسی شهری تهران با هاوانا و شهرهای مختلف دارد.

وی افزود: از سوی دیگر تهران با ملت هایی که از نظر فرهنگی به فرهنگ ایران اسلامی نزدیک هستند ارتباط خوبی دارد. می تواند کمک سازنده ای به مبادلات مختلف در جهان باشد. کشورهایی مانند عراق و تاجیکستان از نظر فرهنگی نقاط مشترک زیادی با ایران اسلامی دارند. تبادلات فرهنگی، اقتصادی و غیره را در چارچوب دیپلماسی شهری برای ما آسان می کند بین المللی پیگیری کنیم که این موضوع در راستای منافع کشور است.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه می توان از ظرفیت نمایشگاه های بین المللی برای ارتباط بهتر با کشورهای مختلف دنیا استفاده کرد، گفت: برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند همکاری های جدیدی بین شهرهای مختلف دنیا و تهران و ظرفیت های مختلف بین المللی ایجاد کند. می توان از طریق برگزاری از این گونه نمایشگاه ها در راستای همکاری های بین المللی بیشتر استفاده کرد.