مجازات موتورسوار اشتباه به سبک پلیس ویتنام (فیلم)نیروهای پلیس ویتنام روش متفاوتی را برای تنبیه موتورسوار دیگری اجرا کردند. سر موتورسوار را که با صدای بلند موتورش مردم را آزار می داد، جلوی اگزوز موتور گذاشتند تا صدای بلند را با گوشش بشنود و بلند سوار نشود./منبع: تسنیم