مجروح شدن دختر ۱۸ ساله در زاینده رود – خبرگزاری مهر ایران و جهانعباس عابدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی بودن وی در اصفهان بیان کرد: این حادثه به مرکز اورژانس استان اصفهان در ساعت اعلام شد ۱۳:۰۷.

وی بیان کرد که این حادثه در باغ بهادران این اتفاق در جاده مورکان در زاینده رود رخ داد، افزود: در این حادثه یک زن ۱۸ ساله مجروح شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به صدور کد اورژانس برای این حادثه گفت: مصدوم به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد.