محسن رضایی بزرگترین افتخار خود را گفت
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) در توییتر نوشت: بزرگترین افتخار من این بود که خدمت سربازی را در مدرسه خمینی کبیر فرا گرفتم. بزرگ مردی که بی نظیر بود و تاریخ نوشت و خاستگاه تازه ای در تاریخ ایران نهاد. در برابر ستمگران و غارتگران و راه سعادت در برابر ما ایستاد.