محققان: نیمی از والدین از اثرات مضر صفحه نمایش بر روی چشم کودکان بی اطلاع هستند
مطالعات نشان می‌دهد که در طول همه‌گیری، میلیون‌ها دانش‌آموز مجبور شدند به آموزش از راه دور روی بیاورند و به همین دلیل، زمان تماشای صفحه در بین دانش‌آموزان در تمام گروه‌های سنی افزایش یافته است. به نظر می رسد این پدیده باعث بدتر شدن بینایی کودکان نیز شده است.