محققان اختراع کردند کدام ممکن است خفاش ها چگونه ویروس را منتقل می کنند


محققان زبان چینی نحوه سوئیچ ویروس توسط خفاش ها را اختراع کرده اند. این حیوانات در غدد بزاقی شخصی خوب پروتئین سرکوب کننده سیستم امنیت دارند کدام ممکن است می توانند اجتناب کرده اند آن برای سوئیچ ویروس استفاده کنند.

به گزارش سرویس خبری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، خفاش ها به طور گسترده تأمین ویروس ها محسوب می شوند. این استراتژی کدام ممکن است سرریز نامیده تبدیل می شود باعث تحمیل بیماری های مشترک بین انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات تبدیل می شود. با این حال تاکنون اجزا کارآمد در خلاص شدن از شر این ویروس توسط خفاش ها ناشناخته مانده بود.

محققان موسسه جانورشناسی Kunming در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده پزشکی نظامی چین تحقیقاتی را با توجه به پاسخ های امنیت ضد ویروسی خفاش ها انجام دادند. این بررسی نحوه تخلیه ویروس توسط حیوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پاسخ های التهابی آن را مورد بازرسی قرار داد. این بررسی آرم داد کدام ممکن است خفاش‌ها بخش‌های به صورت جداگانه‌ای اجتناب کرده اند سیستم امنیت دارند کدام ممکن است به آن است‌ها اجازه می‌دهد به همان اندازه آنتی‌ژن‌های خارجی را با بیرون هیچ پاسخ امنیت التهابی حمل کنند. این ویروس ها اجتناب کرده اند طریق حفره دهان شناخته شده به عنوان کانال درگاه به سیستم امنیت وارد می شوند.

این بررسی علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است این پستانداران دارای خوب پروتئین بازدارنده به تماس گرفتن MTX هستند. این پروتئین همراه خود تحمیل خوب جو امنیت خاص همراه خود پاسخ امنیت خفاش مقابله می تنبل. به این انجمن حفره دهان خفاش ها نسبت به ویروس ها مصونیت پیدا می تنبل. {در این} بررسی اجتناب کرده اند این پروتئین برای تزریق به هیکل موش ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند ابتلا به ویروس آنفولانزای H1N1 استفاده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است الگو عفونت تسهیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ویروس تهاجمی تر باعث افزایش آسیب بافتی تبدیل می شود.