مدیریت بحران: شهروندان در برخی از محله های پایتخت در صورت وقوع زلزله ۶ ریشتری حبس می شوند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر زلزله ای به بزرگی ۷ یا ۸ ریشتر در تهران رخ دهد، چه زیرساخت هایی برای امدادرسانی اضطراری مهیا شده است، گفت: این موضوع وجود داشته است. کارهای زیادی انجام شده البته هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد که باید انجام شود که در دستور کار است.