مراسم سنتی یقه در گرگان (عکس)
مردم گرگان در ماه محرم با گردن بند و پرچم به اهتزاز درآوردن ارادت خود را به امام حسین(ع) نشان می دهند و با آیین های سنتی خود سعی در حفظ ارزش های محرم دارند. مراسم سنتی گردن بند گرگان که از دوره صفویه انجام می شود به عنوان میراث معنوی (ناملموس) در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پرچم و طوق هر ربع یا هیئت، شناسنامه آن مکان محسوب می شود و دسته های عزاداری هنگام حرکت، به عنوان جلوی دسته وارد محل می شوند و به تکیه دیرینه آن محل ادای احترام می کنند. توق بندان نیز مراسم ویژه ای است که در روزهای چهارم تا دهم ماه محرم و قبل از اذان مغرب در محلات تاریخی گرگان برگزار می شود. ترتیب اجرای این مراسم در محله گرگان به این شرح است: یقه های محله «میرکریم» در روز چهارم، یقه های محله «نعلبندان»، «پاسرو» و «میخچگران» در روز پنجم. یقه های محله «سرچشمه»، «سبزه مشهد» روز پنجم. “سرپیر” و “دباغان” در روز ششم محرم الحرام، محله های “میدان عباسعلی”، “دربانو”، “دوشنبی” و “شاهزاده (شازده) قاسم” در روز هفتم و پیوند محله های “ملل” و «آلوچه باغ» در روز هشتم برگزار می شود. در مرکز روستاها با تشریفات خاصی از انبارها علم بیرون می آورند، نذری و قربانی می کنند. پس از شستن عالم، روسری و پارچه به عالم بسته می شود و عالم در تکایا یا مراکز محل تا پایان ماه محرم و صفر بسته می شود. این حرکت نوعی احترام به علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس است.