مراکز عملیات تکفیری ها در کدام کشورها بیشتر است؟


علی واحدی کارشناس مسائل افغانستان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری پدر، با اشاره به تحرکات اخیر تکفیری ها در این کشور، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذاری که می تواند تکفیری ها را از دستیابی به اهدافشان باز دارد، این سوال است. از اطلاعات

وی به سخنان امام (ره) درباره اسلام اشاره کرد و گفت: امام (ره) اسلام ناب اسلامی را از اسلام آمریکایی جدا کرد; امروز این عوامل تکفیری فریب نظام سلطه را خورده و اسلام واقعی را به عنوان اسلام دروغین در ذهن خود می پرستند.

* لزوم گسترش فرهنگ اصیل اسلام برای مقابله با اقدامات تکفیری ها

این کارشناس مسائل افغانستان اظهار داشت: اقدامات تکفیری ها در جمهوری اسلامی ایران کمتر است. مرکز عملیات تکفیری ها بیشتر در کشورهای پاکستان و افغانستان و کشورهای عربی استما باید فرهنگ ناب محمدی را در این کشورها ارائه کنیم، به ویژه در مسائل پاکستان و افغانستان که متاسفانه شاهد ضعف فرهنگی هستیم. اگر مردم این کشورها با فرهنگ اصیل اسلام آشنا شوند، دیگر فریب نظام سلطه را نخواهند خورد.

وحیدی نظام سلطه را یکی از عوامل و بنیانگذاران گروه های تکفیری برشمرد و افزود: آمریکا در راس ساختار نظام سلطه قرار دارد و رژیم صهیونیستی و سران کشورهای عربی نیز در آن دخالت دارند. نظام حاکم از ضعف فکری و دینی در جهت اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و ملت های اسلامی استفاده می کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ام القری جهان اسلام و نشر دهنده و حامی اسلام ناب محمدی است، اظهار داشت: اگر فرهنگ ناب محمدی توسعه یابد و مردم آگاه شوند، نظام سلطه هرگز نمی تواند مسلمانان را نادیده بگیرد. و اقدامات ضد اسلامی و برنامه ریزی مسلمانان و تضعیف اسلام به نام اسلام.

* آمریکا به دنبال اصطکاک بین کشورهای اسلامی است

این کارشناس مسائل افغانستان تاکید می کند که نظام سلطه و در راس آن آمریکا و حامیانش در صدد ایجاد اصطکاک بین کشورهای اسلامی و همچنین ایجاد شکاف بین این کشورها هستندگفت: اگر ملت های اسلامی با هم متحد و وحدت و همبستگی داشته باشند، نظام سلطه نمی تواند به اهداف شوم خود برسد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید