مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانعلی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی مستمری در سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی مورد اعتراض مراکز بازنشستگی سراسر کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، مجلس پس از تشکیل جلسات مختلف کمیسیون اجتماعی و اقتصادی و جلسه کمیسیون تطبیق مجلهمقرر شد کمیسیون تطبیق این موضوع را بررسی کند و نطر فینال را اعلام کنید.

وی گفت: امروز اعتراض اصناف پذیرفته شد و مجلس تصویب کرد که دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تصویب کند و تصمیم دولت تغییر کند.

دهقان کیا گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی باید ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد.