معضل چین و پلوسی؛ کلاهبرداری اقتصادی یا تله سیاسی؟
نانسی پلوسی تا کنون بسیار مراقب بوده است که کلمات خود را در مورد تایوان انتخاب کند تا نه تایوانی ها و نه چینی ها عصبانی نشوند، به عنوان مثال می گوید: «ایالات متحده متعهد به حمایت از یک دموکراسی سالم در این جزیره ۲۳ میلیون نفری است. / شاید قبل از سفر بایدن از او خواسته بود که مشکلی ایجاد نکند، بنابراین سفر لغو نشد تا چین مغرور نشود و بایدن که اکنون با برکناری ایمن ظواهری به مقام مرجعیت بازگشته متهم شود. ترس