مقابله با استرس معمول وزنه برداری در بدنسازی

تکرار را می توان به عنوان رایج ترین بازه زمانی که یک روال معمولی از هر نوع را مشخص می کند در نظر گرفت. هنگام بلند کردن وزنه، از نظر اندازه گیری میزان پیشرفت و همچنین نتایج به دست آمده بسیار ضروری است. این دو ماده باعث می شود تکرارها چیزی باشد که وزنه برداران نمی توانند نادیده بگیرند. مهمترین جنبه یک تکرار وزنه برداری، نحوه رفتار با الگوهای تنفسی است. در ابتدا، هر بار که عضلات تحت فشار قرار می گیرند، باید وزن خود را حفظ کنید.

مهمترین بخش یک روتین وزنه برداری جایی است که نفس خود را حبس می کنید. این لحظه کوتاهی است که نشان دهنده گذار از استرس به آرامش است. باید مراقب بود زیرا زمانی فرا می رسد که باید از تجمع هوا جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید، این نفسی است که در ریه های خود نگه می دارید که از غش کردن و بعداً بیدار شدن با وزنی که روی گلویتان است جلوگیری می کند.

فشاری که در معده شما ایجاد می شود مسئول بدنسازی است. این در مورد روش هایی غیر از وزنه برداری صدق می کند. تنها زمانی که از نقطه چسبندگی عبور می کنید می توانید اجازه دهید هوا در مقادیر کنترل شده خارج شود. معکوس کردن الگوهای استنشاق باید رخ دهد. به خودتان اجازه ندهید که احساس کنید در حال مبارزه با وزن خود هستید. این یک امر ادراک خواهد بود. هنگامی که یک روال را شروع می کنید، هرگز نظر خود را در مورد پیروی از آن تغییر ندهید.

تنفس کم عمق زیر سینه شما را فریب می دهد تا یک روال عادی را دنبال کنید و فکر کنید در مسیر درستی هستید. اغلب ناشی از خستگی و تمرین بیش از حد است. این ممکن است خاردارترین چیزی باشد که هر بدنساز باید از آن عبور کند. بدنسازان حرفه ای آن را یک علامت هشدار می دانند. برای آنها، این نقطه ای است که در آن هر تمرین اضافی منجر به پارگی عضله و آسیب احتمالی می شود. برای افراد ناآشنا، ممکن است به معنای ضعف در نظر گرفته شود زیرا در تمرینات بدنسازان حرفه ای زودتر به آن می رسند.

الگوهای ریتم متحدالمرکز باید با الگوهای غیرعادی تکمیل شوند. کاهش سرعت بخش خارج از مرکز بدنسازی باید با شتاب بخش های متحدالمرکز همراه باشد. هدف از این کار افزایش مدت زمانی است که عضلات تحت تنش هستند، ماهیچه های هدف را می توان با موفقیت بیشتر افزایش داد و تأثیر مستقیم این کار سرعت بخشیدن به زمان لازم برای افزایش توده عضلانی شما است.

اگر به تنهایی تمرینات قدرتی انجام می دهید، اجرای خیلی آهسته نگاتیو می تواند سرعت رشد عضلات شما را کاهش دهد. شما و بالاتر از نیروی بیشتری استفاده می کنید و چیزی برای نشان دادن او به جز عرق بیشتر استفاده نمی کنید. برای شما بهتر است از منفی‌های یک روال خاص به‌کلی دوری کنید، زیرا در شرایط کنونی نمی‌توانید آهنگ درست را حفظ کنید. این همچنین تعداد تکرارهایی را که می توانید انجام دهید کاهش می دهد. این چیزی نیست که یک بدنساز معمولی می خواهد بشنود. او کاهش وزن یا افزایش سرعت را ترجیح می دهد و این یعنی تغییر استانداردها در بدنسازی. اما پس از حفظ استانداردهای جدید، بقیه مربوط به نتایجی است که جهت تغییر و اقدامات صحیح در پرتو نتایج مورد ارزیابی و ارزیابی قرار گرفته اند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر