مهدوی دامغانی; ادیب، فقیه و استاد در دادگاه انقلاب محاکمه شدند
یادداشتی به بهانه درگذشت مهدوی دامغانی در سن ۹۵ سالگی در آمریکا. وارد بحث های پزشکی قانونی شد و در نهایت دستور تبرئه او را صادر کرد…