مهلت انتخاب رشته تابستان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۱ تمدید شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشتکار با اعلام این خبر افزود: در راستای پاسخگویی به درخواست واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی و تسهیل شرایط، زمان انتخاب واحد تا دانشجویان از چهارم تا هفتم مرداد ماه سال جاری می باشد و ویرایش انتخاب واحد مراکز آموزش علمی کاربردی از تاریخ ۱۸ لغایت ۱۰ مرداد ماه سال جاری تمدید شد.

کشتکار با اعلام لزوم تکریم دانشجویان و اقدامات به موقع و تسریع در فرآیندهای مرتبط با جامعه هدف گفت: با توجه به انتخاب ۷۶ درصدی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در تابستان و محدودیت زمان اجرا. ، توجه و پیگیری مضاعف ضروری است. توسط مراکز آموزشی و واحدهای استانی انجام شود.

همچنین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام نمرات نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۸ تیرماه تا ۱ مردادماه و اعتراض و بررسی نمرات از ۲ تا ۳. مرداد ماه امسال و از اساتید دانشگاه خواست تا سرعت آن را افزایش دهند. نتایج ثبت شد تا دانش آموزان شرایط انتخاب واحد را فراهم کنند.