مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دارایی قابل تمدید نیست – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوز


به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: جهت اطلاع اشخاص حقوقی و صاحبان اموال برای اجاره طبق قانون مالیات های مستقیم، ۳۱ ژوئیه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی و دارندگان درآمد اموال است. برای اجاره با توجه به مصادف شدن با تعطیلات رسمی (جمعه ۳۱ تیرماه)، روز شنبه ۱ مرداد طبق قانون آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه افراد مذکور خواهد بود و از آنجایی که اجازه تمدید مهلت مذکور وجود ندارد. این مهلت هیچ عنوانی تمدید نخواهد شد.

شایان ذکر است برخورداری از هر نوع معافیت و تسهیلات مالیاتی مشروط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی برای بهره مندی از مشوق های قانونی با نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر تا شنبه ۱ مرداد ماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir ارسال کنند.

مشخص است مالیات دهندگان مودیان در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر مشمول مجازات قانونی خواهند بود.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک استیجاری تمدید نمی شود