نجات نفس گیر کودک از سیل امروز یاسوج (فیلم)
علیرغم همه اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را فرا گرفت. در چندین منطقه مردم به کمک یکدیگر آمدند و افراد گرفتار در سیل را نجات دادند. خساراتی نیز به پاساژها و اصناف مختلف وارد شده است. محوطه معابر پوشیده از آب است. در حال حاضر راه صدها روستا و مناطق عشایری مسدود است. هلال احمر از امدادرسانی فوری به سیل زدگان خبر داده است. ویدئوی مهر لحظات نفس گیر نجات کودک از خودرو در جریان شدید آب را نشان می دهد.