نخست وزیر اسرائیل: اسرائیل می خواهد با عربستان سعودی رابطه برقرار کند و تاریخ را تغییر دهد
یایر لاپید: “ما در آغاز یک هفته تاریخی هستیم. روز چهارشنبه، رئیس جمهور جو بایدن به اینجا می آید و او یکی از نزدیک ترین دوستانی است که اسرائیل تا به حال در سیاست آمریکا داشته است. او یک بار در مورد خود گفت: “لازم نیست که یک فرد باشید. یهودی تا تو بتوانی صهیونیست باشی، من صهیونیستم.