نقض بین المللی صورت گرفته است. بلیط تهران مشهد ۶ میلیون تومان؟
بسیاری از ایرلاین‌ها مدام می‌گویند که سودآور نیستند، اگر چنین است، چرا تعداد شرکت‌های هواپیمایی هر سال افزایش می‌یابد، مالکان آنها چگونه صاحب تیم‌ها و کارخانه‌های فوتبال هستند؟ وقتی دفترشان را راه اندازی کردند چه داشتند و امروز چه دارند؟ اگر ضرر کردند، آمار واضحی ارائه کنید و از کلی گویی بپرهیزید.