نماینده مجلس: اگر ۲۰ روز واردات انجام نشود، ذخایر استراتژیک کشور به صفر می رسد/ در صورت ادامه وضعیت کالاهای اساسی، وزیر کشاورزی را استیضاح می کنیم.
عضورئیس کمیسیون کشاورزی پارلمان دانمارک: ذخیره استراتژیک نداریم طبق قانون باید حداقل ۶ ماه ذخیره مواد اولیه اساسی مانند آرد، گندم، روغن، برنج و شکر داشته باشیم. اما موجودی آنها به ۲۰ روز نمی رسد، یعنی اگر تا ۲۰ روز واردات صورت نگیرد، موجودی کالاهای اساسی کشور به صفر می رسد.