نماینده مجلس خبرگان رهبری: برخورد اجباری با نزدیکان امام خمینی(ره) عمدی است.
هاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری: یک جریان فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی می خواهد همه بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و سیاست های نظام را در راستای افکار ایشان قرار دهد. و به دنبال مصادره انقلاب در جهت افکار و سیاست های سیاسی خود است.