نماینده مجلس: ۸۰ درصد ایرانی ها روی گوشی خود «سوئیچ فیلتر» نصب کرده اند
امروزه از آنجایی که بچه‌ها می‌خواهند از بسیاری از برنامه‌های معمولی استفاده کنند، باید یک «فیلتر شکن» و «VPN» داشته باشند، و پس از نصب این گزینه روی تلفن فرزندتان، می‌توانند به سایت‌هایی بروند که حتی در خارج از کشور نیز تقریباً مشابه هستند. . سایت های غیر اخلاقی فیلتر می شوند