نوستالژی دهه ۷۰ و مبارزه طبقه متوسط ​​امروز برای بقا
«همشهری» به خاطر نام غلامحسین کرباسچی و خاطره روزنامه همشهری بیشتر یادآور «جامعه» و «سلام» دهه ۷۰ است، نوستالژی دهه ۷۰ را با خود به همراه دارد. در آن دهه طبقه متوسط ​​زنده و فعال بود و به اندازه اکنون برای زنده ماندن تلاش نمی کرد. به غیر از روزنامه ها، دهه ۷۰ را می توان به عنوان “ساعت خوش” توصیف کرد. دهه ای که سال های خوب و بد داشت. یک روز از آنها تمجید می کردند و روز دیگر سرزنش می شدند و این درگیری در همه زمینه ها بود