“نیلز بور”؛ از دروازه بان فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
وقتی بور این خبر را شنید، فوراً اهمیت وحشتناک شکستن اتم و انرژی عظیمی را که آزاد می‌کرد، درک کرد. در همان سال به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. اینشتین موضوع را به “آیزنهاور” رئیس جمهور ایالات متحده فاش کرد و او همچنین دستور داد تا پروژه منهتن آغاز شود تا ایالات متحده اولین کشوری باشد که دارای بمب اتمی است.