هرگز سیب زمینی را به این روش نپزید
در واقع پیچیدن سیب زمینی در فویل آلومینیومی رطوبت داخل فویل را به دام می اندازد و در نتیجه سیب زمینی به طور معمول پخته نمی شود و بافت آن به سادگی در اثر تماس با بخار از بین می رود. علاوه بر این، پوست بیرونی سیب زمینی به هیچ وجه ترد نمی ماند و در نتیجه نمی توان از پوست سیب زمینی های کوچک با آن استفاده کرد.