هشدار به شرکت هواپیمایی آتا به دلیل فروش بیش از حد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافر بر روی پورتال سازمان به نشانی www.caa.gov.ir بارگذاری کنند تا نسبت به دریافت وجه اقدام کنند. اقدامات لازم در این زمینه