هشدار تب جنایت در عید قربان: خوردن گوشت تازه ذبح شده فقط بعد از ۲۴ ساعت در یخچال
علاوه بر استفاده از دستکش برای ذبح دام و یا برش گوشت تازه ذبح شده، لازم است لاشه دام های تازه ذبح شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای معمولی یخچال نگهداری و سپس مصرف شود، بنابراین در صورت آلوده بودن حیوان به ویروس CCHF، باعث کاهش pH گوشت و اسیدی شدن لاشه حیوانات برای از بین بردن عوامل بیماری زا می شود.