هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: جعل گواهی‌های پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی
در صورتی که آژانس های توریستی مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا و عدم نظارت معقول تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج همراه بیمار و بیمار، تحویل مدارک پزشکی نامعتبر، تحویل مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند اقداماتی مانند هشدارها، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز خواهد شد.