هشدار معاون سکوت وزیر در خصوص مهاجرت بنگاه های دانش بنیان – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر سکوت وی در دیدار نخبگان صنعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های دانش بنیان امسال بر اساس نام سال جاری وارد عرصه تولید می شوند.

معاون وزیر بازرگانی و خدمات سکوت وی با بیان اینکه با خطر مهاجرت شرکتی مواجه هستیم، ادامه داد: زمانی گفته می شد که المپیاد علمی برگزار نشود تا نخبگان ما شناسایی و از ایران خارج نشوند.

وی تاکید کرد: آنها نخبگان نظری بودند; ولی همین الان ما با مشکل خروج از نخبگان علمی و عملی که تیم را تشکیل داده اند مواجه هستیم است و شناسایی می شوند و به صورت تیمی بیرون می آیند که خطرناک است.