همکاری پارک ها و وزارت حراست برای ایجاد پردیس های تخصصی صنعتی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، اولین جلسه کمیته راهبردی بین وزارت حریم خصوصی و وزارت علوم با حضور دکتر جلیل الجزیره برگزار شد. خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و دکتر نیازی، معاون هماهنگی و محیط تجاری وزارت حریم خصوصی.

در ابتدای این دیدار خیرالدین وزیر فناوری و توسعه در وزارت علوم با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی» اظهار داشت: وزارت عطاف اجرای آن را وظیفه خود می داند. این مصوبه صنعت کشور را به این بخش نزدیک می کند. از نظر آکادمیک، تمام تلاش خود را بکنید. در این راستا پس از جلسات متعدد کارشناسی، در نهایت همکاری راهبردی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به منظور عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری صورت گرفت. فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نخبگان و کارشناسان، نفوذ فناوری های نوین و پیشرفته در صنایع کشور، تجاری سازی نتایج دانشگاهی، تحقیقات و فناوری و در نهایت افزایش رقابت پذیری و استحکام توسعه اقتصادی کشور بین دو وزارتخانه ترتیب داده شد.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید برقراری ارتباط صنعت و جامعه علمی در کشور به دلیل آثار و پیامدهای بسیار مثبت آن همواره مورد توجه بوده و تلاش های زیادی برای ایجاد پیوند موثر بین ذوب آب صورت گرفته است. در این زمینه، یکی از مهمترین جنبه های تولید دانش، ایفای نقش برجسته در افزایش ثروت عمومی است. تا جایی که مفهوم اقتصاد دانش بنیان حاصل درک کامل نقش علم و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی است. به این ترتیب صنعتی که پیوند ناگسستنی با علم و فناوری داشته باشد در عرصه رقابت پیروز خواهد شد. به همین دلیل وزارت عطاف و وزارت عفاف با هم به دنبال پیوند فعالیت های تولیدی و تجاری با فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری هستند.

وی با اشاره به ظرفیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ایجاد پردیس های تخصصی صنعتی و فناوری تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود در شهرهای صنعتی و یا کارخانه های بزرگ، وزارت دفاع می تواند پردیس های صنعتی تخصصی با ، در میان چیز های دیگر، مشارکت پارک های علم و فناوری در این پردیس ها با توجه به حوزه تخصصی تعریف شده برای آنها، شرکت های فناورانه و دانش بنیان ماهر با تلاش برای پاسخگویی به نیازهای فناورانه و نوآورانه صنایع ایجاد می شود.

دکتر. نیازی معاون هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت حراست نیز با تاکید بر نقش ارتباط جامعه علمی و صنعت در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، تصریح کرد: به دنبال عملیاتی شدن صنعت و صنعت کشور هستیم. استخراج معادن مطابق با علم و فناوری در استان ها و بخش های مختلف. در این زمینه از «سیستم ایده ها و نیازها» (نان) استفاده خواهیم کرد.

در پایان این جلسه طرفین همچنین توافق کردند که صدور یا تمدید کارت بازرگانی واحدهای فناور در پارک های علم و فناوری بر اساس شناسه رهگیری سامانه داده و فرآیندهای معاونت باشد. وزیر فناوری و نوآوری وزارت دفاع و همچنین زمینه را برای سرپرست حوزه های مهندسی دانشگاه ها فراهم می کند و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری باید بر اساس نیاز بخش صنعت تعریف و طراحی شود.