هیچ محدودیتی در برنامه پشتیبانی برای اکران همزمان فیلم با VM / بلاک باسترها وجود ندارد


هجدهمین جلسه شورای تخصصی روز یکشنبه ۸ آبان ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۷ آبان در سینما خانه برگزار شد.

در این جلسه پس از بررسی شرایط فروش و به منظور رونق سینماها، شرایط ویژه فیلم های متقاضی نمایش تا پایان آبان ماه در قالب «طرح حمایتی» به شرح زیر تصویب شد.

۱- در طول WC هر ۲ هفته غربالگری یک هفته محاسبه می شود

۲- در صورت فروش فیلم های جدید و استقبال مخاطبان، انتشار این آثار تا پایان سال ۱۴۰۱ بدون محدودیت قانونی ادامه دارد.

۳- فیلم های جدید از بسته حمایت مالی سازمان سینمایی بهره مند می شوند.

فیلم های «طبقه یک و نیم»، «بیرو» و انیمیشن «لوپتو» از این هفته اکران خود را آغاز می کنند.