واکنش معاونت قضایی به قتل سیاه پوست آمریکاکاظم غریب آبادی: هیچ نشانه ای از کاهش سیل کشتار نوادگان آفریقایی توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با شلیک ۶۰ گلوله به سمت یک سیاه پوست برای عبور از چراغ قرمز، او را تبدیل به زهکش کردند. مراقب جلوی پایتان باشید؛ در آمریکا به جای یک اسکناس خوب می توانید شصت گلوله بگیرید!