وزارت بهداشت: تاریخ انقضای آخرین محموله AstraZeneca تا ۳ روز دیگر به پایان می رسد. واکسن تاریخ مصرف گذشته کرونا به هیچ مرکزی تزریق نمی شود.
محسن زهرایی: اگر مردم در جایی با واکسن تاریخ مصرف گذشته مواجه شدند، حتماً باید از مرکز در مورد آن سوال کنند، برچسب روی واکسن‌ها را مطالعه کنند و از کسانی که تزریق می‌کنند بپرسند. بنابراین طبق گفته وزارت بهداشت واکسن تاریخ مصرف گذشته نباید تزریق شود و نباید تزریق شود. در عین حال امکان ثبت تاریخ مصرف واکسن در سامانه وجود ندارد.