وزیر آموزش و پرورش: مدارس مخروطی و سنگی خوزستان برچیده تبدیل می شود/ ملاحظه ویژه وزارت آموزش و پرورش به استان های مرزی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند خرمشهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش عصر در حال حاضر در محیط زیارت یاد و یادآوری شهدای شلمشه در ترکیبی خبرنگاران گفت: امیدوارم در جایگاه شهدا قرار بگیریم. آموزش و پرورش بر ایده مکتب شهدا گام برمی دارد.

وی ذکر شد: بی صبرانه منتظر تامین زیرساخت ها و نیروی انسانی در مناطق مرزی ملت هستیم و هم اکنون ورزش های جهادی برای تعمیر خواستن استان های مرزی در جاری انجام است.

وزیر آموزش و پرورش ذکر شد: زیرساخت ها و نیروی انسانی در ۱۶ قلمرو مرزی در جاری تامین است و نیروهای جهادی برای تعمیر مشکلات و نیازهای استان های مرزی امتحان شده می کنند.

وی اجرای ساختار خورده شدن رایگان در مناطق محروم را یکی اجتناب کرده اند این سیستم های مهم امسال عنوان کرد و ذکر شد: اطلاعات آموزان در سنین زیرین و در مقطع ابتدایی به خورده شدن خواستن دارند کدام ممکن است متاسفانه ساختار خورده شدن اطلاعات آموزان مناطق محروم موجب شده است. {به دلیل} برخی مواقع متوقف شده است.»

چون آن است وزیر آموزش و پرورش کسب اطلاعات در مورد اجرای سند دگردیسی بنیادین ذکر شد: این سند در یکی اجتناب کرده اند اردوها در جاری اجراست و امیدواریم سریع پایان دادن شود.

وی بر تعمیر کمبودها در بخش زیرساختی و دانشگاهی در استان خوزستان تاکید کرد و افزود: مدارس سوزنی سوز و سنگی استان خوزستان باید تعمیر شود و برای باور این امر باید حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال شهرت پیش سوراخ بینی شود.

نویی همراه خود دقیق اینکه بر ایده پیش سوراخ بینی ها کار بهبود فضای آموزشی سه سال به اندازه می انجامد، خاطرنشان کرد: برخی اجتناب کرده اند مدارس خواستن به شرکت ها بهداشتی و سایر شرکت ها دارند و امسال این ضرر برطرف تبدیل می شود به همان اندازه در اول شهریور ماه امسال مشکلی نداشته باشند. سال نو.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید