وزیر ارتباطات: نیاز مردم به فیلتر سوئیچ را کاهش خواهیم داد / فعال کردن جستجوی ایمن هیچ تاثیری بر سایر خدمات ندارد / ما اختلالات گسترده شبکه را رد می کنیم
عیسی زارع پور: همانطور که گزارش دادم فرسودگی کابل های فشار قوی داخل مجتمع ساختمانی شرکت ارتباطات زیرساخت دلیل قطعی اخیر اینترنت بوده است و مسئولان باید قبل از قطعی کابل ها را بررسی و تعویض می کردند. که اتفاق نیفتاده، بررسی می شود.