پدر/ کیفرخواست متهم در پرونده یک نوجوان
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در دیدار با خانواده این نوجوان ۱۶ ساله تاکید کردیم که این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال خواهیم کرد، افزود: احقاق حقوق خانواده متوفی و ​​قاطع، مجازات قانونی و بازدارنده عاملان این حادثه تلخ هدف و اولویت ما در دستگاه قضایی استان است.