پس لرزه های پس از شلیک افشین آذری از شبکه آذربایجان توسط زائور کمال را ببینید
اکنون برخی شبکه های آذربایجانی از اقدام زائور کمال انتقاد کرده اند. در همین راستا تلویزیون برابری به سراغ مردم باکو رفت و از آنها پرسید که درباره این اقدام زائور کمال چه نظری دارند، اکثر مردم نیز پاسخ دادند که بیرون انداختن میهمان درست نیست و از رفتار آن خوششان نمی آید. میزبان جنجالی