پهپاد ویژه ایران برای حمله به اسرائیل + عکس
ما به تدریج از سلاح های گذشته عبور می کنیم و تعدادی سلاح را وارد نیروی زمینی می کنیم که چهار ویژگی برای آنها تعریف کرده ایم: دوربرد، دقیق و دقیق، باهوش بودن، یعنی بهره بردن از امکانات مصنوعی. هوش و توانایی شبکه شدن