پوستر ایران; صاحب بزرگترین شبکه برق غرب آسیا


طرح ایران; صاحب بزرگترین شبکه برق غرب آسیا/ کشورمان از نظر ظرفیت برق نصب شده رتبه ۱۸ جهان و رتبه اول خاورمیانه را دارد.

طرح:

۱۷:۲۲

۱۴۰۱-۴-۱۳
۰http://fna.ir/1pzvv7