پیمانکار معدن در مشگین شهر اردبیل به قتل رسید / دادستانی: ظاهرا بعد از قتل مقتول را آتش زدند / ۴ نفر دستگیر شدند.
دادسرا: یک معدنچی در روستای دشکسان مشگین شهر بخش لاهرود شهرستان مشگین شهر با قربانی این حادثه به قتل رسید. ۴ نفر در این رابطه مشکوک هستند و نتیجه نهایی پس از بررسی های پزشکی قانونی منتشر می شود.