چرا آیت الله صانعی مرجع دیگری بود؟اما با توجه به فتواهای «متفاوت» مانند: افزایش سن اجباری دختر به ۱۳ سال، تساوی مهریه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، محدودیت شدید ازدواج مجدد و متعه برای مردان و افزایش استفاده از عقل در استنباطات فقهی. بیشتر شناخته شد و واکنش‌های انتقادی و تندخویی و نامهربانی را کشت، اما در نگاه نواندیشان و روشنفکران و در نظر مردم، به‌عنوان فقیهی بصیر، اصلاح‌طلب، مردم‌مدار، متجدد و نواندیش ظاهر شد. دوره “شجاع”.