چرا برخی افراد تمایلی به دریافت واکسن کرونا ندارند؟برخی بر این باورند که ممکن است فرد پس از واکسینه شدن به بیماری شدید عروق کرونر قلب مبتلا شود، اما این باور فاقد شواهد علمی است. با توجه به اینکه به میلیاردها نفر در سراسر جهان واکسن کرونا تزریق شده است، اگر این موضوع درست بود، باید شدت بیماری عروق کرونر قلب در جهان افزایش می‌یافت و در نتیجه میزان مرگ و میر افزایش می‌یافت.