کتاب عدالت در دشمنی منتشر شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عدالت در دشمنی» (واجبات اخلاقی التزام به عدالت در عداوت و دشمنی) اثر مهدی مسلمی است که توسط پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم اسلامی تهیه شده است. فرهنگ و منتشر شده در ۳۸۱ صفحه پژوهشکده. .

یکی از نشانه های عدالت آن است که دشمنی و مخالفت باشد. بسیاری از مردم فقط در شرایط عادی می توانند عدالت را رعایت کنند. اما در امتحان دوستی و دشمنی، از روی غفلت یا غرض ورزی، عدالت را حفظ می کنند. برخی عدالت را در دشمنی نمی شناسند; اما بطلان جبهه مقابل، مستلزم مشروعیت همه روش های مبارزه نیست…

دشمنان و مخالفان نیز حقوقی دارند که حفظ عدالت در گرو آگاهی از آن است. برخی از شیوه های ابراز دشمنی نیز به برخی دستورات اخلاقی یا مصالح دینی مربوط می شود شلوغ است. اگرچه این روش ها ناقض حقوق دشمن نیست، اما از نظر اسلام غیراخلاقی است است و نمی توان آنها را با ارزش های دینی ترکیب کرد.

ساختار کار

این کتاب در شش فصل نوشته شده است. در فصل اول، پس از تبیین معنا و مفهوم عدالت و بی عدالتی، به توزیع عدالت در فلسفه اخلاق پرداخته شده و رابطه عدالت و قانون و رابطه اخلاق و عدالت و جایگاه عدالت تبیین شده است. در معارف اسلامی توضیح داده شده است.

در ادامه این فصل، پس از تبیین معنا و مفهوم دشمن و علل و ریشه های خصومت، به تفاوت دشمن و متخاصم و همچنین تقسیم بندی دشمنان (داخلی و بیرونی) پرداخته شده است. . و تحلیل می شود و سپس دشمنی در دین و مراحل تفسیر بیان می شود و در ادامه ضمن تبیین اهمیت عدل در دشمنی به جنبه های عدالت در دشمنی از نظر اخلاقی پرداخته می شود و علل عدالت نافرمانی در دشمنی ارائه شده است.

“بس کن سلام درست تخلف در برابر دشمنان مطلق» عنوان فصل دوم کتاب مذکور است و این الزامات عبارتند از: توجه به اصل رهبری دشمنان، توجه به ادب دینی در گفتار، وفای به عهد و رعایت حقوق بشر.

در فصل سوم این کتاب «ایستادگی». سلام درست تخلف در حوزه داخلی (احزاب سیاسی)» آماده شده است که در این راستا که در دسترس تکفیر، تلاش برای رفع دشمنی، اجتناب از بهانه شادی تاکید بر اصلاح و پرهیز از خشونت کلامی است.

در فصل بعد، «باید سلام درست تخلف در ناحیه بیرونی و بین بین المللی (سیاست خارجی)» مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است که این تعهدات شامل تلاش برای ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ، پرهیز از تروریسم، منع کشتار غیرنظامیان، توجه به محیط زیست و عدم استفاده از سلاح های غیر متعارف است.

فصل پنجم «بایسته» نام دارد. سلام درست تخلف در حوزه اعتقادی (مقابله با مذاهب و مذاهب مختلف)» نهی از بد زبانی و خشونت کلامی و آگاهی از جنبه ارشادی تبلیغ دینی از جمله این الزامات است.

فصل ششم و پایانی این کتاب با عنوان «روش می بینم و سازوکارهای درونی سازی مطالبات عدالت» تالیف شد که در آن مکانیسم های فردی و اجتماعی توضیح داده شده است.

روش ها و مکانیسم های درونی سازی مطالبات عدالت

نقض عدالت در دشمنی می تواند ریشه فردی و اجتماعی داشته باشد. برای نهادینه شدن عدالت در دشمنی باید به این عوامل پرداخت. اما علاوه بر آن راهکارها و دستوراتی برای تقویت مبانی قانونی وجود دارد. برخی از این شرایط جنبه فردی دارد و لازم است با تقویت روحیه فردی در جامعه که بسته به موقعیت اجتماعی، سیاسی و دولتی جمعیت، کسب آنها مهم و حساس می شود. از مکانیسم های فردی می توان به توجه به جایگاه مدارا و تقویت آن و وظیفه شناسی اخلاقی و توجه به مرز عدالت و شقاوت اشاره کرد.

بخشی دیگر از این راهکارها، مسائل اجتماعی و سیاسی است که باید در چارچوب جامعه و قوانین کلی برای تحقق عدالت در دشمنی آماده شود. این راهبردها عبارتند از: اولویت دادن به عدالت بر منافع شخصی و گروهی، شفاف سازی حقوق سیاسی مخالفان، رفع ابهام از قوانین جزایی در مورد دشمنان و حد اختیارات و نظارت بر آنها